BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023

Sau những tác động của thị trường cuối năm 2022, một chu kỳ mới của thị trường lao động đang hình thành. Nhà tuyển dụng đang dần thay đổi cách quản lý để thích nghi với biến động của kinh tế vĩ mô. Ở phía ngược lại, người lao động cũng đang thay đổi tâm lý trong việc tìm kiếm và gắn bó với doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để cân bằng giữa việc tối ưu chi phí nhân sự và thu hút người lao động một cách bền vững?

Trong "Báo cáo thị trường tuyển dụng lao động phổ thông trực tuyến năm 2023", Việc Làm Tốt sẽ đưa ra góc nhìn về phát triển nguồn nhân lực bền vững trong doanh nghiệp thông qua các nội dung:

  • Tổng quan thị trường tuyển dụng lao động phổ thông trực tuyến 2023
  • Biến động nhu cầu tìm việc tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương
  • Xu hướng tìm việc của từng nhóm ngành
  • Biến động mặt bằng lương 2022 so với 2021
  • Tâm lý và mong muốn mới của nhóm lao động phổ thông

Thông qua các nội dung được phân tích, bạn có thể nhìn thị trường lao động phổ thông một cách bao quát, qua đó lên chiến lược tuyển dụng với chi phí tối ưu nhất cho 2023 với nhiều biến số và thách thức.

Nhận báo cáo miễn phí tại đây